Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti

Projekt Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti reaguje na absenci validních etnicky senzitivních dat o socioekonomické situaci romské menšiny. Jelikož sběr etnicky senzitivních dat je spojen s řadou etických, metodologických a legislativních omezení, stejně jako s nedostatečnou legitimitou, bylo rozhodnutí o sběru těchto dat opakovaně odkládáno, což však představuje dlouhodobý problém české integrační politiky zaměřené na romskou menšinu a důvod obtížného hodnocení naplňování jejích cílů.

Aktivity projektu usilují o zmírnění a překonání výše zmíněných úskalí a nalezení konstruktivního východiska.

Projekt byl podpořen grantem z Norska v rámci programu Fondů EHP a Norska 2014–2021. Jde o tzv. předem definovaný projekt, což znamená, že se jedná o projekt strategického významu s vysokou důležitostí na národní úrovni, jehož záměr byl projednán a odsouhlasen nejdůležitějšími aktéry implementační struktury Norských fondů, tj. Kanceláří finančních mechanismů a Zprostředkovatelem programu, a předán k implementaci klíčovým odborným subjektům veřejné správy.

Projekt byl navržen a je realizován brněnským pracovištěm veřejné výzkumné instituce – Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i.

Doba realizace projektu byla od ledna 2020 do dubna 2024.

Součástí závazného zadání a hlavními výstupy projektu jsou:

  • realizace dvou výběrových šetření zaměřených na romskou populaci;
  • metodika sběru dat o socioekonomické situaci romské populace na národní úrovni za účelem vyhodnocování její změny v čase.

Aktuality

Zveřejnění publikací
28. 05. 2024

Zveřejnění publikací Metodika sběru dat o socioekonomické situaci romské populace v České republiceMapování praxe sběru dat o romské populaci v České republice bude z důvodu zpoždění recenzního řízení přeloženo na červen 2024.

Zveřejnění anglického překladu publikace Zpráva o socioekonomické situaci romské populace v České republice 2023/2024. Výsledky výběrového šetření. je odložen z důvodu korektur a editace.

Zveřejnění datového souboru je v současné době dojednáváno s Českým sociálněvědním datovým archivem Sociologického ústavu Akademie věd České republiky.

více
Vyšel článek „Data: To jsou nerovnosti Romů v Česku“ vycházející z výsledků druhého výběrového šetření
16. 05. 2024

V květnu 2024 vydal internetový portál Seznam Zprávy článek o situaci Romů v české společnosti vycházející z výsledků druhého výběrového šetření, které byly představeny na slavnostním ukončení projektu 28. dubna 2024 v Emauzském opatství.

Celý článek je dostupný pod tímto odkazem.

více
Zveřejnění Zprávy o socioekonomické situaci romské populace v České republice 2023/2024. Výsledky výběrového šetření.
16. 05. 2024

Byly zveřejněna Zpráva o socioekonomické situaci romské populace v České republice 2023/2024. Výsledky výběrového šetření. Šetření bylo realizováno na přelomu let 2023/2024.  Výsledky šetření jsou prezentovány formou vyhodnocených indikátorů s cílem vytvořit přehled naměřených hodnot a jejich srovnání s hodnotami platnými pro obecnou populaci.

Publikace je dostupná ke stažení v sekci Výběrová šetření.

více

Na sběru dat se podíleli