Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti

Projekt Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti reaguje na absenci validních etnicky senzitivních dat o socioekonomické situaci romské menšiny. Jelikož sběr etnicky senzitivních dat je spojen s řadou etických, metodologických a legislativních omezení, stejně jako s nedostatečnou legitimitou, bylo rozhodnutí o sběru těchto dat opakovaně odkládáno, což však představuje dlouhodobý problém české integrační politiky zaměřené na romskou menšinu a důvod obtížného hodnocení naplňování jejích cílů.

Aktivity projektu usilují o zmírnění a překonání výše zmíněných úskalí a nalezení konstruktivního východiska.

Projekt byl podpořen grantem z Norska v rámci programu Fondů EHP a Norska 2014–2021. Jde o tzv. předem definovaný projekt, což znamená, že se jedná o projekt strategického významu s vysokou důležitostí na národní úrovni, jehož záměr byl projednán a odsouhlasen nejdůležitějšími aktéry implementační struktury Norských fondů, tj. Kanceláří finančních mechanismů a Zprostředkovatelem programu, a předán k implementaci klíčovým odborným subjektům veřejné správy.

Projekt byl navržen a je realizován brněnským pracovištěm veřejné výzkumné instituce – Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i.

Doba realizace projektu byla od ledna 2020 do dubna 2024.

Součástí závazného zadání a hlavními výstupy projektu jsou:

  • realizace dvou výběrových šetření zaměřených na romskou populaci;
  • metodika sběru dat o socioekonomické situaci romské populace na národní úrovni za účelem vyhodnocování její změny v čase.

Aktuality

Zveřejnění publikací a dat
24. 06. 2024

Byly zveřejněny publikace:

  • Metodika sběru dat o socioekonomické situaci romské populace v České republice,
  • Mapování praxe sběru dat o romské populaci v České republice a
  • Report on the Socio-economic Situation of the Roma Population in the Czech Republic 2023/2024; viz záložka Publikace.

Datové soubory z výběrových šetření jsou dostupné v Českém sociálněvědním datovém archivu Sociologického ústavu Akademie věd České republiky; viz záložka Výběrová šetření.

více
DOKUMENT: Rozsáhlý výzkum ukazuje šokující rozdíly mezi Romy a ostatními. Romové čelí nejistotě v zaměstnání, polovina má smlouvu na dobu určitou
24. 06. 2024

23. června 2024 vydal Zpravodajský server Romea.cz článek o situaci Romů v české společnosti vycházející z výsledků druhého výběrového šetření.

Celý článek je dostupný pod tímto odkazem.

více
Zveřejnění publikací
28. 05. 2024

Zveřejnění publikací Metodika sběru dat o socioekonomické situaci romské populace v České republiceMapování praxe sběru dat o romské populaci v České republice bude z důvodu zpoždění recenzního řízení přeloženo na červen 2024.

Zveřejnění anglického překladu publikace Zpráva o socioekonomické situaci romské populace v České republice 2023/2024. Výsledky výběrového šetření. je odložen z důvodu korektur a editace.

Zveřejnění datového souboru je v současné době dojednáváno s Českým sociálněvědním datovým archivem Sociologického ústavu Akademie věd České republiky.

více

Na sběru dat se podíleli