Spolupráce s experty

Projektová rada

Projektová rada je složená ze zástupců klíčových institucí státní správy i regionální a lokální samosprávy, jejichž agenda může být dotčena sběrem etnicky senzitivních dat, a zástupců akademických a výzkumných pracovišť; mezinárodní úroveň reprezentuje zástupce European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). V průběhu projektu je plánováno šest setkání. Řešitelský tým se členy sdílí informace o záměrech projektových aktivit a o plánovaném způsobu jejich realizace. Členové zatím vyjádřili svá stanoviska ke koncepci prvního výběrového šetření a k jeho výsledkům.

Jednání Projektové rady doposud proběhla v těchto termínech: 12. června 2020, 23. září 2021, 12. ledna 2023, 28. června 2023.

Členové a členky Projektové rady k říjnu 2023 jsou:

PhDr. Mgr. Andrea Baršová, Ph.D.
Úřad vlády ČR
PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální integrace
Ing. Václav Jelen
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Odbor statistiky, analýz a rozvoje eEducation
Mgr. Jaroslav Kling, M.A.
European Union Agency for Fundamental Rights Programme Officer, Research and Data Unit
Mgr. Jakub Konečný
Kancelář veřejného ochránce práv Výzkumný úsek
Mgr. Viktor Kundrák E.MA
Úřad vlády ČR Odbor lidských práv a ochrany menšin
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze Katedra demografie
Jiří Navrátil, MBA
Asociace krajů České republiky Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
prof. PhDr. Tomáš, Sirovátka, CSc.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Čestný člen rady
Ing. Mgr. Venuše Škampová
Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor zdravotní péče
Mgr. Claudia Šrámek
Svaz měst a obcí České republiky Legislativní a právní sekce

Stanoviska Projektové rady

Expertní platforma

Expertní platforma je také složená ze zástupců výše zmíněných institucí, s důrazem na praktickou zkušenost členů s působením či výzkumem v oblasti menšin, sociálního vyloučení, nerovnosti či diskriminace. V průběhu projektu je plánováno deset setkání. Expertní platforma je prostorem pro odbornou diskuzi. V prvním fázi projektu byla zapojena do tvorby výzkumného dizajnu výběrového šetření (účel sběru etnických dat, vymezení cílové populace a její identifikace, výběr sledovaných indikátorů). Členové taktéž vyjádřili svá stanoviska ke koncepci prvního výběrového šetření a k jeho výsledkům.

Jednání Expertní platformy doposud proběhla v těchto termínech: 19. června 2020, 17. září 2020, 12. listopadu 2020, 17. prosince 2020, 5. února 2021, 2. července 2021, 12. ledna 2023, 28. června 2023.

Členové a členky Expertní platformy k říjnu 2023 jsou:

Bc. Gwendolyn Albert
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny Občanská členka RVZRM
Jan Černý
Člověk v tísni, o. p. s. Program sociální integrace
Bc. Michal Ďorď
Bez příslušnosti
Mgr. Karel Gargulák
PAQ research Výzkumník
Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni Katedra antropologie
Mgr. Jan Husák
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny Občanský člen RVZRM
Mgr. Stanislava Kottnauerová
Bez příslušnosti
Mgr. Petr Lang
Ministerstvo místního rozvoje ČR Agentura pro sociální začleňování
Ing. Jaromír Nebřenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Odbor statistiky, analýz a rozvoje eEducation
Mgr. Thuy Dieu Nguyen
Úřad vlády ČR Odbor lidských práv a ochrany menšin
Mgr. Mariana Radošovská
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální integrace
Bc. Edita Stejskalová
Statutární město Ostrava
Václav Strouhal, DiS.
Krajský úřad libereckého kraje Koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců

Stanoviska Expertní platformy